?>

Deju un kustību terapija

Deju un kustību terapija (DKT) ir mākslas terapijas veids, kas izmanto deju un kustību, lai uzlabotu Jūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību.

Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze dejā, lai varētu piedalīties deju un kustību terapijā.

Tādēļ, ka mūsu ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas Jūsu emocionālajā stāvoklī. Deju un kustību terapijas procesā tiek radīta vide, kurā ir iespējams radoši izpaust savas domas, jūtas un sajūtas un tādējādi panākt izmaiņas kustību stilā, nonākt pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā. Dejā cilvēka fiziskie, emocionālie, intelektuālie un garīgie procesi savienojas vienā veselumā, kur pats cilvēka ķermenis bez starpniekiem ir gan instruments, gan radītājs.

Deju un kustību terapijas sesiju veido saruna ar terapeitu, radoša kustību aktivitāte, kurā tiek izmantota gan mūzika, gan palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.) un Jūsu pārdomas par radošajā procesā pieredzēto.

Šo terapiju var ieteikt, ja:

Jums ir iespēja izvēlēties individuālu, grupas deju un kustību terapiju vai deju un kustību terapijas semināru.

Individuālais deju un kustību terapijas process
tiek veidots atbilstoši Jūsu vajadzībām un problēmas/grūtību raksturam. Tiek noslēgta vienošanās ar deju un kustību terapeitu un noteikti sadarbības mērķi.

Terapija notiek drošā, labvēlīgā atmosfērā terapeita vadībā. Sesiju veido saruna un sabalansēta kustību aktivitāte, kas ļauj radoši izpaust domas, sajūtas un emocijas. Procesā tiek izmantota mūzika, ritms un dažādi palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.). Sesija noslēdzas ar sarunu, kurā tiek apkopota iegūtā pieredze.

Deju un kustību terapija Jums palīdzēs:

Individuālas sesijas garums pieaugušajiem - 60 min.

Deju un kustību terapeite

Indra Majore-Dūšele

Deju un kustību terapeite, psiholoģe-psihoterapeite, supervīzore

Indrai ir vairāk kā 15 gadus ilga klīniskā darba pieredze, strādājot kā psiholoģei un psihoterapeitei ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem psihiskās veselības aprūpes institūcijās un privātpraksē.

Indra pēc pamata izglītības ir klīniskā psiholoģe. Tālākizglītība psihoterapijā ir bijusi saistīta ar Francijas psihoorganiskās analīzes skolu, Zviedrijas Moreno psihodrāmas institūtu un Amerikas Veselības alianses vadītu izglītības programmu vardarbības pret bērnu jautājumos. Daudzās izglītības programmas ir bijis ceļš pretim deju un kustību terapeita kvalifikācijai, ko Indra izjūt kā savu īsteno profesionālo identitāti.

Visas savas profesionālās darbības laikā Indra ir bijusi iesaistīta jauno speciālistu izglītošanā, mācot topošos psihologus un mākslas terapeitus RSU un LU.

1998.gadā sastopoties ar Vipassanas jeb atklāsmes meditācijas pieredzi, meditācija un apzinātības prakse ir kļuvusi par personīgās un arī profesionālas izaugsmes neatņemamu sastāvdaļu.  

Maksa par vienu sesiju: 60-67 eiro

Pieteikšanās pa tālruni: 29577764

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma