?>

Lietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Mobilās lietotnes MIERVIDI privātuma politika un informācija par personas datu apstrādi

1. Privātuma politikā izmantotie termini

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis - “Miervidi” SIA, reģistrācijas numurs 40203128311, adrese: Pīlādžu iela 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, tālr. +371 25885999, e-pasts: info@miervidi.lv.

1.2. Privātuma politika – Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politika, kas attiecas uz SIA Miervidi rīcību attiecībā uz informāciju, ko SIA Miervidi ievāc par tās Klientiem, ieskaitot Satura un Pakalpojumu izmantošanu, kā arī Lietotnes apmeklēšanu. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas šajā lapā.

1.3. Klients – fiziska persona, kura apmeklē lietotni MIERVIDI un/vai lieto to.

1.4. Lietotne – mobilā lietotne MIERVIDI, kas darbojas galiekārtās ar Android, IOS operētājsistēmām, un kurā Lietotāji, izmantojot internetu, var piekļūt un lietot tajā pieejamo Saturu un Pakalpojumus.

1.5. SIA Miervidi – “Miervidi” SIA, reģistrācijas numurs 40203128311, adrese: Pīlādžu iela 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, tālr. +371 25885999

1.6. Saturs – ceļojumu galamērķu apraksti un audio ieraksti, apzinātības prakses meditāciju, relaksācijas vingrinājumu, lekciju apraksti un audio ieraksti, tajā skaitā cita veida informācija, kas pieejama mobilajā lietotnē MIERVIDI. Saturs ir gan bezmaksas, gan maksas un nosacījumi dažāda satura piekļuvei ir atrunāti šajos Lietošanas noteikumos.

1.7. Pakalpojums – SIA “Mievidi” pakalpojums nodrošina Klientam piekļuvi mobilās lietotnes MIERVIDI Saturam.

1.8. Abonements – ietver abonēšanas nosacījumus, lai Klients varētu piekļūt Lietotnes maksas Saturam. Detalizēts apraksts Lietotnes sadaļā Lietošanas noteikumi.

1.9. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne miervidi.lv, kurā Lietotāji, izmantojot internetu, var piekļūt papildus informācijai par Lietotni.

2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus?


2.1. SIA Miervidi iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Lietotni, sazinieties ar mums, lietojiet Lietotnes Pakalpojumus un Saturu, iegādājaties Abonementu vai pierakstāties jaunumiem.


2.2. SIA Miervidi apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu veiksmīgi vadīt, attīstīt un analizēt SIA Miervidi attiecības ar Klientiem.


2.3. SIA Miervidi izmanto Klientu personas datus saistībā ar mārketingu, pārdošanu, kā arī mārketinga akciju organizēšanai.


2.4. Mums rūp Klientu privātums, tāpēc Klientu personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā Privātuma politikā, tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka, SIA Miervidi drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi):

2.4.1. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais/izmantotais SIA Miervidi pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums pakalpojuma sniegšanai, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem SIA Miervidi Lietotnes Klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

2.4.2. Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai SIA Miervidi drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus tai skaitā distances līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi, turklāt šī mērķa īstenošanai nepieciešamības gadījumā SIA Miervidi drīkst nodot attiecīgus Jūsu personas datus SIA Miervidi apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem.


2.4.3. Informēšanai, saziņai ar Jums. SIA Miervidi drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums,  atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus (notifications), kas saistīti ar Lietotnes Pakalpojumiem un Lietotnes Saturu, lai informētu Jūs par to, ka mūsu Pakalpojumi un Saturs ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu Lietotnes Saturu un Pakalpojumiem.


2.4.4. Mārketingam. SIA Miervidi drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par Lietotnes  Saturu un Pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm;


2.4.5. SIA Miervidi iekšējās darbības robežās Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai drīkst izmantot Jūsu datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem Klientiem, kā arī, lai uzlabotu un attīstītu Lietotnes Saturu un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu Lietotnes Saturu un pakalpojumiem.


2.4.6. SIA Miervidi Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to Saturu.

2.4.7. Statistikas, Lietotnes uzlabošanas un reklamēšanas nolūkos Klientu dati var tikt izmantoti anonimizētā formā.

3. Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?


3.1. Vārds, uzvārds;

3.2. E-pasta adrese;

3.3. Profila attēlu, ja lietojat Facebook autentifikāciju, vai lietojat profila attēla pievienošanas funkciju;

3.4. Klienta un SIA Miervidi attiecību sākuma un beigu datums;

3.5. Jūsu ierīču mobilo ierīču sūtītie tehniskie dati;

3.6. E-pasta un tērzēšanas sarakste, atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;

3.7. Jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;

3.8. Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.9. Jūsu mobilo ierīču GPS dati, ja tie ir tikuši aktivizēti, tiek izmantoti, lai nodrošinātu Lietotnes sadaļas “CEĻO” funkcionalitāti, taču mēs neievācam šos datus.

3.10. Jūsu meditāciju klausīšanās statistika;


4. Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?


4.1. Jūsu pamatdati, tiek ievākti, kad reģistrējat savu Lietotnes profilu un izmantojat Lietotni, kā arī e-pasta sarakstē, rakstveidā, mutvārdos, vai no Lietotnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Lietotni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus e-pastā vai internetā.


5. Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

5.1. Bez Klienta piekrišanas SIA Miervidi nedod Klienta personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, un SIA Miervidi pilnvarotām personām un sadarbības partneriem Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, Lietotnes darbības un darbības kvalitātes nodrošināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

5.2. SIA Miervidi  nodrošina Jūsu personas datus  neizpaušanu trešajām personām, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.


5.3. SIA Miervidi  var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, u.tml.


5.4. SIA Miervidi var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam.


5.5. Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Ņemiet vērā, ka SIA Miervidi var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvi .Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.


6. Personas datu apstrādātāji, kuru pakalpojumus mēs izmantojam:


6.1. Mēs izmantojam IT pakalpojumu sniedzēju SIA CUBE Mobile Lietotnes tehniskai uzraudzībai un funkcionalitātes nodrošināšanai.


6.2. Ja jūs esat parakstījušies uz SIA Miervidi jaunumu saņemšanu e-pastā, tad šī sadaļa attiecas uz jums.


6.2.1. Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēju MailerLite, lai pārvaldītu mūsu e-pasta mārketinga abonentu sarakstu un nosūtītu e-pastus mūsu abonentiem. MailerLite ir trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas var apstrādāt jūsu datus, izmantojot nozares standarta tehnoloģijas, lai palīdzētu mums pārraudzīt un uzlabot mūsu vēstkopu.

MailerLite konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://www.mailerlite.com/privacy-policy.


6.2.2. Jūs varat atteikties no mūsu e-pasta ziņu abonēšanas, noklikšķinot uz saites jebkuras saņemtās e-pasta vēstules beigās, lai anulētu abonementu.  


7. Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?


7.1. Bez Jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

7.2. Lietotnes darbību nodrošina kompāniju Google un Apple izstrādātās tehnoloģiskās platformas mobilajām lietotnēm. Kompāniju Google un Apple rīcībā nonāk dati par jūsu veiktajiem pirkumiem šajās vietnēs un Lietotnes izmantošanu. Šo datu apstrāde tiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm. Lai jūs varētu iepazīties ar saviem datiem, kas ir šo kompāniju rīcībā iepazīstieties ar šo kompāniju Privātuma politiku.

8. Datu drošības nodrošināšana


8.1. Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, SIA Miervidi ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.


9. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot

 

9.1. Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas SIA Miervidi datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz SIA Miervidi, Pīlādžu 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, e-pasts: info@miervidi.lv.


9.2. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka SIA Miervidi nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.


9.3. Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt SIA Miervidi apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz SIA Miervidi, Pīlādžu 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, e-pasts: info@miervidi.lv vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga vēstkopas sūtījuma nobeiguma daļā.


10. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem


10.1. Personas datu apstrādi reglamentē  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.


10.2. Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar SIA Miervidi pa e-pastu info@miervidi.lv, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.


11. Privātuma paziņojuma atjaunošana


11.1. Laiku pa laikam SIA Miervidi var mainīt šo tiešsaistes privātuma paziņojumu. Jebkādas šādas izmaiņas tiks savlaicīgi sniegtas šajā lapā. Ja pēc tam, kad Jūs esat ticis informēts par izmaiņām Privātuma politikā, Jūs turpināt lietot mūsu Lietotni, tas norāda, ka Jūs piekrītat, ka Jūsu jauniesniegtā informācija tiek izmantota saskaņā ar mainīto Lietotnes privātuma paziņojumu. Šī Privātuma politika ir spēkā kopš 2019. gada 19. janvāra.


12. Kā sazināties ar SIA Miervidi?


12.1. Ja Jums rodas kādi jautājumi vai Jūs vēlaties, lai SIA Miervidi izlabo vai dzēš Jūsu profilu, sazinieties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: info@miervidi.lv.

 

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma