?>

Lietošanas noteikumi

Mobilās lietotnes “Miervidi” lietošanas noteikumi

 

 1. Lietošanas noteikumos izmantotie termini

1.1. Lietošanas noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas tiek piemēroti mobilās lietotnes MIERVIDI Klientam un regulē SIA “Miervidi” un Klienta savstarpējās attiecības saistībā ar Lietotnes izmantošanu.

1.2. Klients – fiziska persona, kura apmeklē lietotni MIERVIDI un/vai lieto to.

1.3. Lietotne – mobilā lietotne MIERVIDI, kas darbojas galiekārtās ar Android, IOS operētājsistēmām, un kurā Lietotāji, izmantojot internetu, var piekļūt un lietot tajā pieejamo Saturu un Pakalpojumus.

1.4. SIA Miervidi – “Miervidi” SIA, reģistrācijas numurs 40203128311, adrese: Pīlādžu iela 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, epasts: info@miervidi.lv, tālrunis: +371 25885999, www.miervidi.lv

1.5. Saturs – ceļojumu galamērķu apraksti un audio ieraksti, apzinātības prakses meditāciju, relaksācijas vingrinājumu, lekciju apraksti un audio ieraksti, tajā skaitā cita veida informācija, kas pieejama mobilajā lietotnē MIERVIDI. Saturs ir gan bezmaksas, gan maksas un nosacījumi dažāda satura piekļuvei ir atrunāti šajos Lietošanas noteikumos.

1.6. Pakalpojums – SIA “Mievidi” pakalpojums nodrošina Klientam piekļuvi mobilās lietotnes MIERVIDI Saturam.

1.7. Abonements – ietver abonēšanas nosacījumus, lai Klients varētu piekļūt Lietotnes maksas Saturam. Detalizēts apraksts sniegts šo Lietošanas noteikumu sadaļā 3.

1.7. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne miervidi.lv, kurā Lietotāji, izmantojot internetu, var piekļūt papildus informācijai par Lietotni.

 

 1. Lietošanas nosacījumi

2.1. Lietošanas noteikumi nosaka ar Lietotnes izmantošanu saistītus jautājumus. Lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Klientiem.

2.2. SIA Miervidi ir Lietotnes uzturētājs un veidotājs.

2.3. Lietotne ir pieejama ikvienam Klientam galiekārtās ar interneta pieslēgumu neatkarīgi no interneta pakalpojumu nodrošinātāja. Lietotne bez papildu maksas pieejama IOS un Android operētājsistēmu veikalos.

2.4. Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem. Lietošanas noteikumi ir pieejami Lietotnes izvēlnē.

2.5. Lai Lietotne pilnvērtīgi darbotos, regulāri nepieciešams veikt Lietotnes atjaunināšanu ar jaunākajiem pieejamiem Lietotnes versiju izlaidumiem, kā arī veikt lietotās operētājsistēmas atjauninājumus.

2.6. SIA Miervidi ir tiesības ierobežot Lietotnes izmantošanas iespējas vai tās liegt gadījumā, ja SIA Miervidi rodas šaubas, ka Lietotne tiek lietota vai Klienta rīcība neatbilst šiem Lietošanas noteikumiem.

 

 1. Pakalpojuma nosacījumi

3.1. Lai izmantotu Pakalpojumu, Klientam ir jābūt reģistrētam Lietotnes Klientam.

3.2. Klients var reģistrēties Lietonē izmantojot e-pastu, vai savu sociālās vietnes Facebook profilu.

3.3. Lietotnes Pakalpojumi ietver bezmaksas un maksas Saturu. Maksas saturs ir pieejams iegādājoties Abonementu.

3.4. Lai izmantotu Pakalpojumā ietverto maksas saturu, Klients izmantojot Apple iTunes Store vai izmantojot Google Play veikalu, vai mūsu iPhone Lietotni, izmantojot datoru vai citu atbilstošu ierīci, izvēlas attiecīgo Abonementu, aizpilda pieteikuma formu un veic apmaksu atbilstoši SIA Miervidi norādītajām prasībām.

 

 1. Abonements

4.1. Lietotnes Klients var piekļūt Saturam divos veidos:

4.1.1. Ja Klientam nav apmaksāts Abonements, tad, Klientam ir pieejams bezmaksas saturs, kas ietver Lietotnes sadaļās “CEĻO” un “TAIMERIS” ietverto saturu, kā arī Lietotnes sadaļā “MEDITĒ” ietverto septiņu dienu “Iepazīšanās kursu”. SIA Miervidi pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un veidā var piedāvāt citu bezmaksas saturu, kas nav minēts šajos Lietošanas noteikumos, kā arī to liegt.

4.1.2. Apmaksātais abonements ietver abonēšanas maksu par Pakalpojumu. Ja jūsu abonements ir aktīvs un pastāv, tad tas sniedz piekļuvi gan bezmaksas saturam, gan maksas saturam. “Mēneša abonements” sniedz piekļuvi tikai Lietotnes sadaļas “MEDITĒ” maksas saturam, savukārt “Gada abonements” un “Mūža abonements” sniedz piekļuvi sadaļu “MEDITĒ” un “KURSI” maksas saturam.

4.2. Abonementu veidi:

4.2.1. SIA Miervidi piedāvā ikmēneša, gada vai abonementu ar mūža piekļuvi.

4.3. Abonementu cena ir norādīta Lietotnes sadaļā “Abonements”.

4.4. Mūsu ikmēneša un gada abonementi tiek aprēķināri izejot no tā, ka mēnesī ir 30 kalendārās dienas un gadā 365 kalendārās dienas. Mūsu mūža abonementam termiņš ir 100 gadi vai līdz dienai, kad SIA Miervidi pārtrauc piedāvāt savus komercpakalpojumus.

 

 1. Norēķinu kārtība un atteikuma tiesības

5.1. Par Pakalpojumiem klients veic priekšapmaksu, izmantojot izmantojot Apple iTunes Store vai izmantojot Google Play veikalu, vai mūsu Lietotni.

5.2. Klients piekrīt, ka izvēloties Abonementu un veicot priekšapmaksu, Klients distances veidā noslēdz līgumu par Abonementa maksas satura Lietošanu, klienta izvēlētā Abonementa maksas satura sniegšana tiek uzsākta ar Abonementa pasūtīšanas/aktivizēšanas brīdi un klients piekrīt, ka viņš ar Abonementa pasūtīšanas/aktivizēšanas brīdi zaudē savas tiesības atteikties no distances veidā noslēgtā līguma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, iegādājoties Abonementu, izmantojot Apple iTunes Store vai mūsu Lietotni, pārdošana ir galīga, un veiktās iemaksas netiek atgrieztas. Jūsu pirkums būs atkarīgs no Apple piemērotās maksājumu politikas, kas arī neparedz atgriezt veiktās iemaksas. Ja jūs iegādājaties abonementu, izmantojot Google Play veikalu, pārdošana ir galīga un veiktās iemaksas netiek atgrieztas. Jūsu pirkums būs atkarīgs no Google piemērotās maksājumu politikas, kas arī neparedz atgriezt veiktās iemaksas.

5.3. Klients piekrīt, ka, ja Klients Abonementa apmaksai ir izvēlējies ikmēneša automātisko maksājumu vai ikgadējo automātisko maksājumu, tad maksājums tiks veikts jeb regulāri automātiski ieturēts no klienta norādītās maksājuma kartes konta.

5.4. Klients piekrīt, ka Abonementa „Mūža abonements” apmaksa tiek veikta ar vienreizēju avansa maksājumu.

5.5. Klients piekrīt, ka iegādājoties Abonementu Apple iTunes Strore, tas ir lietojams tikai Apple iTunes Strore platformā un nav pārceļams uz Google Play platformu, kā arī iegādājoties Abonementu Google Play platformā, tas ir lietojams tikai Google Play platformā un nav pārceļams uz Apple iTunes Store platformu. Nomainot platformu Klientam ir pieejams Klienta Lietotnes konts, taču Klientam ir jāiegādājas jauns Abonements.

5.6. Abonementi un cenu izmaiņas

5.6.1. SIA Miervidi patur tiesības mainīt Abonementu veidus vai pielāgot abonēšanas cenas Pakalpojumu Saturam vai jebkurai tā sastāvdaļai jebkādā veidā un jebkurā laikā, kā arī noteikt abonementu un cenu izmaiņas pēc saviem ieskatiem. Ja vien šajos Lietošanas noteikumos nav skaidri noteikts citādi, jebkuras cenu izmaiņas vai izmaiņas jūsu abonēšanas plānā stāsies spēkā pēc attiecīga paziņojuma.

5.7. Pakalpojuma sniegšana:

5.7.1. tiek automātiski izbeigta, ja:

5.7.1.1. maksājuma veikšanai sistēmā norādītās maksājumu kartes kontā nav pietiekams līdzekļu atlikums, un klients nenodrošina pietiekamu līdzekļu atlikumu maksājumu kartes kontā Abonementa apmaksai triju dienu laikā no pirmā maksājuma pieprasījuma;

5.7.1.2. ir beidzies sistēmā norādītās maksājumu kartes derīguma termiņš;

5.7.1.3. ir bloķēta vai anulēta sistēmā norādītā maksājumu karte;

5.7.1.4. sistēmā norādītās maksājumu kartes banka nenodrošina automātiskā maksājuma pakalpojumu.

5.8. Abonementa atcelšana

5.8.1. Izbeigt ikmēneša automātisko maksājumu jeb atcelt Abonementu Klients var jebkurā laikā. Veiktās iemaksas netiek atgrieztas. Tāpat netiek atgriezta iemaksa par neizmantoto abonēšanas periodu. Pēc abonementa atcelšanas jūs, varat turpināt izmantot savu iepriekš apmaksāto abonementu līdz šī abonementa iepriekš apmaksātā temiņa beigām.

5.7.2. Tikai Jūs varat atcelt Abonementu izmantojot savu lietotņu veikala operatoru. Piemēram, ja jums ir iPhone, atveriet “Settings”, tad atveriet “App and iTunes Stores”, tad atveriet “Apple ID”, tad aplūkojiet izvēlni “View Apple ID”, pierakstieties/"Sign in", ja nepieciešams, tad izvēlieties attiecīgos iestatījumus sadaļā “Subscriptions”. Ja Jums ir android tipa tālrunis, tad Google abonementus varat pārvaldīt Google Play veikalā; Atveriet savā tālrunī lietotni "Google Play Store", tad atveriet sadaļu "Menu", tad sadaļu "Subscriptions". Sadaļā "Subscriptions" izvēlieties lietotni MIERVIDI un atceliet tās abonēšanu. Ņemiet vērā, ka lietotnes izdzēšana neatceļ tās abonešanu! Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums pa e-pastu: info@miervidi.lv

5.7.3. Lai atjaunotu Abonementu, klients veic jaunu Abonementa pasūtīšanu/aktivizēšanu.

5.8. PROMO jeb veicināšanas kodi

5.8.1. Jebkuru mūsu piedāvāto reklāmas PROMO kodu vai piedāvājumu (ieskaitot īpašās atlaides cenas) nedrīkst izmantot kopā ar jebkuru citu reklāmas PROMO kodu vai piedāvājumu, kas publicēts iepriekš vai tagad. Iepazīšanās piedāvājumi ir pieejami tikai jauniem pakalpojumu lietotājiem, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri norādīts citādi. Iepriekšējie lietotāji vai izmēģinājuma satura lietotāji netiek kvalificēti kā jauni lietotāji. Uzņēmumu vai organizāciju abonementiem netiek piemērots neviens reklāmas PROMO kods vai atlaide, ja vien iepazīšanās nosacījumos nav noteikts citādi, visi PROMO kodi vai atlaides tiks piemēroti Abonēšanas sākotnējam periodam. Lai atjaunotu Abonementu, klientam jāveic jaunu Abonementa pasūtīšanu/aktivizēšanu, saskaņā ar izvēlēto Abonementa veidu.

 

 1. Vecuma ierobežojumi

6.1. Lai jūs reģistrētos kā reģistrēts Satura Klients, jums jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu. Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var izmantot Saturu tikai ar vecāku vai aizbildņa līdzdalību un piekrišanu, izmantojot šīs personas kontu un citādi ievērojot šos Lietošanas noteikumus.

 

 1. Atruna par ar veselību saistīto saturu

7.1. Saturs sniedz jums iespēju izvēlēties dažādiem mērķiem paredzētas apzinātības meditācijas, atslābināšanās tehnikas, lekciju kursus un to aprakstus. Dažādi Satura apraksti, piemēram, ar norādēm „pārvarēt trauksmi”, „nomāktībai” vai “miegam”, ir paredzēti, lai sniegtu norādi par meditācijas pieeju, kategoriju vai virzienu, un tie būtu jāuzskata par ceļa mērķi, nevis garantiju vai apsolījumu. Lai gan mēs ceram, ka katrs iekļautais meditācijas veids palīdzēs jums attīstīt apzinātības praksi noteiktā virzienā, mēs nevaram garantēt rezultātu, jo ne katra izvēlētā satura sadaļa var atbilst tieši jūsu individuālajām spējām, vajadzībām un situācijai. Šāds saturs nav paredzēts, lai diagnosticētu, ārstētu, izārstētu vai novērstu jebkādus medicīniskus un psiholoģiskus simptomus, vai aizstātu profesionālas konsultācijas ar jūsu veselības aprūpes speciālistiem. Nekad neatsakieties saņemt profesionālu medicīnisku un psiholoģisku padomu un neatlieciet profesionāla padoma meklēšanu, tāpēc vien, ka esat kaut izlasījis, redzējis vai dzirdējis par mūsu Saturu un Pakalpojumiem. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu fizisko, psiholoģisko vai garīgo veselību, jums jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistiem. Jūsu veselības aprūpes speciālists var jums ieteikt izmantot apzinātības prakses vingrinājumus, izvērtējot jūsu veselības stāvokli un, lai arī apzinātības prakses labvēlīgā ietekme uz veselību ir zinātniski pierādīta, mēs kā Satura veidotāji nevaram atbildēt par rezultātu, kas radies šādas sadarbības rezultātā.

 

 1. Datu apstrāde un privātuma politika

8.1. SIA Miervidi kā Pārzinis apstrādā Klientu datus Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā. SIA Miervidi kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. SIA Miervidi sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām.

8.2. Plašāka informācija par SIA Miervidi īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama Lietotnes sadaļā Privātuma politika.

 

 1. Intelektuālais īpašums

9.1. Lietotnes MIERVIDI Saturs ar izņēmumiem, kas īpašos gadījumos atbilstoši tiek norādīti, kā arī visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, audio ieraksti, kā arī Lietotnes dizains un noformējums ir SIA Miervidi vai tā piesaistīto sadarbības partneru īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Lietotnes Saturu un informāciju aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.

9.2. Lietotnes Satura sadaļā “CEĻO” iekļauto ceļojuma galamērķu aprakstos var tik iekļauta informācija par kuru nav iegūta publicēšanas atļauja, bet šajos gadījumos ir iekļauta attiecīga norāde uz izmantoto avotu vai avotiem. Ja jums, kā teksta autoram ir iebildumi par konkrētā teksta jeb teksta fragmentu publicēšanu Lietotnē, tad, lūdzam rakstīt info@miervidi.lv un mēs izņemsim šo tekstu no Lietotnes.

9.3. Klientam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, reproducēt, izplatīt, pārveidot, embedēt, lejupielādēt, dalīties sociālajos tīklos un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes Saturu. Klients var dalīties ar Lietotni sociālajos tīklos izmantojot tam paredzēto Lietotnes funkcionalitāti.

9.4. Lietotnes pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecība lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.

9.5. Jebkura saite uz trešo personu lietotnēm vai informāciju, kas var būt pieejama Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Klientam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. SIA Miervidi nav atbildīgs par šo lietotņu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no Lietotnei piemērojamiem noteikumiem.

9.6. Pakalpojums nepiešķir klientam tiesības veikt Lietotnē pieejamā Satura publisko izpildījumu. Klients ir atbildīgs par autortiesību un blakustiesību objektu īpašnieku tiesību ievērošanu saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.7. Atsauksmes. Mēs atzinīgi vērtējam atgriezenisko saiti, komentārus un ieteikumus Pakalpojumu uzlabošanai. Jūs varat iesniegt atsauksmes, nosūtot mums e-pastu: info@miervidi.lv . Jūs piešķirat mums izņēmuma licenci šīs atsauksmes izmantošanai jebkādā veidā pēc SIA Miervidi ieskatiem. Šī licence ir spēkā visas pasaules teritorijā un bez termiņa ierobežojuma.

 

 1. Izmaiņas Lietotnes Saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos

10.1. SIA Miervidi pastāvīgi tehniski uzlabo Lietotni, nodrošinot tās izmantošanas iespēju, funkcionalitāšu pilnveidošanu, pilnvērtīgu un kvalitatīvu darbību. SIA Miervidi ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas funkcionalitātes vai risinājumus. Lietotnē ir iespējami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Lietotnes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. SIA Miervisi pastāvīgi veic izmaiņas arī Lietotnes Satura piedāvājumā.

10.2. SIA Miervidi ir tiesīgs mainīt vai atjaunināt Lietotnes Saturu, elementus, kas iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus.

10.3. Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Lietotnē un Tīmekļa vietnē.

 1. Citi noteikumi

11.1. Lietotnes un Satura izmantošanu, kā arī šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

11.2. Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar SIA Miervidi par Lietošanas noteikumiem, Lietotni vai Klientu datu apstrādi, lūdzam rakstīt info@miervidi.lv.

 

Lietošanas noteikumu aktuālais datums ir Lietotnes versijas 1.1.7. publikācijas datums.

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma