?>

Par mums

INDRA MAJORE-DŪŠELE (MG.PSYCH., MG.SC.SAL, Supervizore)

Ir psiholoģe, deju un kustību terapeite, RSU pasniedzēja, supervizore un apzinātības trenere. Viņa ar apzinātības praksi (mindfulness) un citām pieejām stresa mazināšanai nodarbojas to kopš 1998.gada. Pakāpeniski apzinātības prakses principus un tehnikas integrējusi profesionālajā darbībā - darbā ar klientiem psihologa un psihoterapeita praksē, supervizējot profesionāļus, izglītojot studentus LU un šobrīd RSU. Kopā ar vīru Sandi izveidojusi vienu no pirmajiem apzinātības prakses kursiem Latvijā. Kopš 2013. gada viņi piedāvā apzinātības kursus Profesionālās pilnveides un tālākizglītības centrā "Miervidi", kā arī citos uzņēmumos un organizācijās Latvijā.
Ik gadu Indra sniedz starptautiskus priekšlasījumus par apzinātībā balstītām pieejām starptautiskās konferencēs Lielbritānijā, Itālijā, Lietuvā un citviet Eiropā.
2021.gadā Indra ir pabeigusi RSU doktorantūras programmu "Medicīna" un ir zinātniskā grāda pretendente ar pētījumu un par apzinātības prakses integrāciju un efektivitāti veselības aprūpes sistēmā.

SANDIS KRISTARS DŪŠELIS (MG.PSYCH.)

Ir psihologs, ģimenes psihoterapeits, kā arī apzinātības treneris. Viņš ar apzinātības praksi un citām pieejām stresa mazināšanai nodarbojas kopš 2001. gada. Ir nostiprinājis savas prasmes pie pasaulē pirmās apzinātībā balstītās stresa samazināšanas programmas izveidotāja, Džona Kabata-Zina.
Sandis 2009. gadā kopā ar sievu Indru izveidoja Profesionālās pilnveides un tālākizglītības centru "Miervidi". Kopš 2013. gada viņi ir novadījuši apzinātības kursus un treniņprogrammas vairāk nekā 1000 stundu apjomā, gan savā centrā, gan arī citos uzņēmumos un organizācijās Latvijā.
Savā apzinātības prakses lektora un trenera darbā Sandis integrē ilggadīgo pieredzi, kas gūta psihologa un ģimenes psihoterapeita darbā, gan ar individuāliem klientiem, gan ar grupām.
Kopš 2003. gada viņš ir bijis vadītājs vairākos uzņēmumu un biedrībās, organizējot izglītības programmas, konferences un festivālus, kas dod viņam izpratni par vadītāja darbu, pienākumiem un atbildību vadot darbiniekus un projektu komandas. Šobrīd Sandis vada mobilās lietotnes Miervidi attīstības projektu.

 

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma