?>

Projekta izveidošana

Dotais projekts tika realizēts pateicoties biedrības „Pierīgas partnerība” pārvaldītajiem LEADER projektiem un konkrēti ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu.

Lietotnes izstrādei tika sagatavoti divi projekti.


Par pirmo projektu

Pirmais projekts “Mobilā aplikācija iedzīvotāju rekreācijai un tūrisma veicināšanai” (Projekts nr.:17-04-AL04-A019.2103-000009) tika iesniegts 2017. gadā.

Tas tika radīts ar mērķi izveidot audio meditācijas veselībai, stresa un nemiera mazināšanai, labākam miegam un līdzsvaram, veselībai un labam garastāvoklim.

Īsas meditācijas aizņemtajiem, saprotamas meditācijas bērniem un SOS vingrinājumi pēkšņām krīzes situācijām.

Apkopojot pieredzē uzkrāto un apzinātības zinātnē pierādīto, MIERVIDI profesionāļi,  ir izveidoja pirmo meditācijas un apzinātības ceļvedi latviešu valodā.

Lietotne piedāvā apgūt un praktizēt apzinātības meditācijas, kuras varēsi lietot patstāvīgi savā ikdienā un Tevi pavadīs profesionāļu veidoti ceļveži meditācijas praksēm latviešu valodā.

Lietotne piedāva arī apzinātu ceļošanu, lai ar atvērtu sirdi un vērojošu prātu apceļojot Latviju, Tu varētu ieraudzīt daudz kā jauna un arī sajusties labāk. Visi ceļojumu galamērķi ir papildināti ar apzinātības vingrinājumiem dabas taku un sevis izzināšanai, sākotnēji Pierīgā un vēlāk arī visā Latvijā.

Mobilajā lietotnē pieejamas audio meditācijas, kuras izveidojuši Centra Miervidi speciālisti - Indra Majore-Dūšele un Sandis K. Dūšelis

Tāpat mobilajā lietotnē pieejami dabas skaņu ieraksti, kuru autors ir Maksims Šenteļejvs

Projekts „Mobilā aplikācija iedzīvotāju rekreācijai un tūrisma veicināšanai” īstenots ar mērķi gan veicināt iedzīvotāju rekreāciju izmantojot apzinātības prakses metodoloģiju, gan veicināt tūrismu pierīgā un konkrēti Babītes, Mārupes un Olaines novados, kā arī paplašināt darbības teritoriju vēlākajos projekta attīstības posmos.

Projektā tika iegādāts mobilās lietotnes programnodrošinājums un mārketinga pakalpojumi. Projektu īsteno uzņēmums SIA “Miervidi”, adrese: Pīlādžu iela 6, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas-  biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektā tika izstrādāts mobilās lietotnes programnodrošinājums un iegādāti mārketinga pakalpojumi. Projektu īsteno uzņēmums SIA “Miervidi”, adrese: Pīlādžu iela 6, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā http://www.pierigaspartneriba.lv/ un sociālajos portālos https://www.facebook.com/pierigaspartneriba/


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Par otro projektu

Otrs projekts “Mobilās lietotnes Miervidi pakalpojumu klāsta papildināšana” (Projekts nr.:20-04-AL04-A019.2103-000006) tika iesniegts 2020.gadā un 2020. gada 11. decembrī apstiprināts Lauku Atbalsta Dienestā.

Jau 2021. gadā SIA MIERVIDI uzsāka projekta īstenošanu.
Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa ietvaros. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros.

Pateicoties otrajam projektam klientiem tika radītas iespējas:

Dotajam projektam ir ļoti daudzpusīgs pakalpojumu klāsts, kas atbilst vairākām PIerīgas iedzīvotāju, vietējo uzņēmumu, organizāciju un arī pašvaldību vajadzībām, jo mobilā lietotne ietver daudzpusīgu funkcionalitāti. Pirmkārt, mobilās lietotnes CEĻO sadaļa piepilda Mārupes un Olaines novadu iedzīvotāju vajadzības pēc rekreācijas dabā un veicina reģiona atpazīstamību kopumā, jo piesaista ceļotājus Babītes, Mārupes un Olaines novadiem no citiem reģioniem, kā arī dotā projekta papildinājumi veicina lielāku vietējo uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju atpazīstamību, kā arī piesaistīt angļu un krievu valodā runājošus tūristus un klientus. Otrkārt, mobilās lietotnes sadaļa “Meditē” palīdz apgūt iedzīvotājiem stresa vadības un rekreācijas prasmes un Treškārt jaunā sadaļa “Kursi” palīdzēs sniegs iedzīvotājiem attālināti un tiešsaistē saņemt mūžizglītības pakalpojumus. Mobilajā lietotnē ietvertie produkti ir attiecināmi uz klientiem sākot no 5 gadu vecuma un līdz sirmam vecumam. Tajos ietvertais izglītojošais saturs veicinās ar stresa mazināšanu un psiholoģisko līdzsvaru saistīto dzīves prasmu attīstīšanu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma