?>

Privātuma politika un datu apstrāde

Privātuma politika un informācija par personas datu apstrādi


Personas datu apstrādes pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ TOTARI”, Vienotais reģistrācijas Nr. 40003905366, turpmāk saukta – Centrs “MIERVIDI”.

Adrese: Centrs “MIERVIDI”, Rīga, Sapieru iela 1A-1, LV-1012, e-pasts: sveiks@miervidi.lv


Kāda ir šīs privātuma aizsardzības politikas darbības joma?

Centrs “MIERVIDI” sagatavojis savu  Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika, kas attiecas uz Centra “MIERVIDI”  rīcību attiecībā uz informāciju, ko Centrs “MIERVIDI”  ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot Centrs “MIERVIDI” produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī Centrs “MIERVIDI”  interneta Lapas www.miervidi.lv, turpmāk – “Lapa”, apmeklēšanu.
Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Lapā.


Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus?

Centrs “MIERVIDI”  iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Lapu, sazinieties ar mums, iegādājaties Centrs “MIERVIDI” pakalpojumus vai produktus, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, pierakstāties jaunumiem vai piedalāties Centrs “MIERVIDI” organizētajos pasākumos.
Centrs “MIERVIDI”  apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu veiksmīgi vadīt, attīstīt un analizēt Centra “MIERVIDI”  attiecības  ar klientiem.
Centrs “MIERVIDI”  izmanto Jūsu personas datus saistībā ar mārketingu, pārdošanu, kā arī mārketinga akciju organizēšanai.
Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā politikā, tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka, Centrs “MIERVIDI”  drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi):

 • Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai:

Centrs “MIERVIDI” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi, turklāt šī mērķa īstenošanai nepieciešamībās gadījumā Centrs “MIERVIDI” drīkst nodot attiecīgus Jūsu personas datus Centrs “MIERVIDI” apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem.

 • Mārketingam:
 • Informēšanai, saziņai ar Jums.

Centrs “MIERVIDI”  drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums,  atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar Centrs “MIERVIDI” pakalpojumiem un produktiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

 • Centrs “MIERVIDI” drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par Centrs “MIERVIDI”  produktiem un pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm;
 • Centrs “MIERVIDI” iekšējās darbības robežās Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai
 • Centrs “MIERVIDI” drīkst izmantot Jūsu datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem klientiem, kā arī, lai uzlabotu un attīstītu produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.
 • Centrs “MIERVIDI”  Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.

Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?

 • vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums;
 • jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;
 • jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija, piemēram, darba vieta un amats;
 • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija;
 • e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
 • Jūsu pirkumu vēsture;
 • Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste;
 • Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos, labākos produktus un pakalpojumus.


Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?

Lielākā daļa informācijas tiek ievākta klientu attiecību sākumā e-pasta sarakstē, rakstveidā, mutvārdos, vai no Lapā sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Lapu vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā.


Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

Centrs “MIERVIDI”  nodrošina Jūsu personas datus  neizpaušanu trešajām personām, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.
Centrs “MIERVIDI”  var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, u.tml.
Centrs “MIERVIDI” var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam.
Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.
Ņemiet vērā, ka Centrs “MIERVIDI” var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvi .Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

 

Datu apstrādes pārzinis, kura pakalpojumus mēs izmantojam

 

Ja jūs esat parakstījušies uz Miervidi jaunumu saņemšanu e-pastā, tad šī sadaļa attiecas uz jums.

Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēju MailerLite, lai pārvaldītu mūsu e-pasta mārketinga abonentu sarakstu un nosūtītu e-pastus mūsu abonentiem. MailerLite ir trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas var apstrādāt jūsu datus, izmantojot nozares standarta tehnoloģijas, lai palīdzētu mums pārraudzīt un uzlabot mūsu biļetenu.
MailerLite konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://www.mailerlite.com/privacy-policy.
Jūs varat atteikties no mūsu e-pasta ziņu abonēšanas, noklikšķinot uz saites jebkuras saņemtās e-pasta vēstules beigās, lai anulētu abonementu.  

 

Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?

Bez Jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.


Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Centrs “MIERVIDI”  ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.


Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot
 
Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas Centrs “MIERVIDI” datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz Centrs “MIERVIDI”, Rīga, Sapieru iela 1A-1, LV-1012, e-pasts: sveiks@miervidi.lv
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Centrs “MIERVIDI” nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.
Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt Centrs “MIERVIDI” apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz Centrs “MIERVIDI”, Rīga, Sapieru iela 1A-1, LV-1012, e-pasts: sveiks@miervidi.lv vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga vēstkopas sūtījuma nobeiguma daļā.


Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem

Personas datu apstrādi reglamentē  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar Centrs “MIERVIDI” pa e-pastu sveiks@miervidi.lv, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.

 

Privātuma paziņojuma atjaunošana

Laiku pa laikam Centrs “MIERVIDI” var mainīt šo tiešsaistes privātuma paziņojumu. Jebkādas šādas izmaiņas tiks savlaicīgi sniegtas šajā lapā. Ja pēc tam, kad Jūs esat ticis informēts par izmaiņām privātuma ziņojumā, Jūs turpināt lietot mūsu lapas, tas norāda, ka Jūs piekrītat, ka Jūsu jauniesniegtā informācija tiek izmantota saskaņā ar mainīto Centrs “MIERVIDI” privātuma paziņojumu. Šis privātuma paziņojums ir spēkā kopš 2018. gada 25. maija.

 

Kā sazināties ar Centrs “MIERVIDI”?

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai Jūs vēlaties, lai Centrs “MIERVIDI” izlabo vai dzēš Jūsu profilu, sazinieties ar mums (pa pastu) rakstot uz adresi:

Centrs “MIERVIDI”, Rīga, Sapieru iela 1A-1, LV-1012,

e-pasts: sveiks@miervidi.lv

Tālrunis: 25885999

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma