Kurss "Labvēlība un psiholoģiskā labklājība"

Visi cilvēki sastopas ar paškritiku, tomēr dažiem paškritika izpaužas tik spēcīgi, ka traucē justies labi. Šādi cilvēki piedzīvo nomāktību un trauksmi, viņiem krītas darba spējas, trūkst pašpārliecinātības un viņi baidās uzsākt kaut ko jaunu.  Sevis nosodījums var izpausties arī negatīvu domāšanas paradumu veidā. Automātiskas negatīvas domas ieved cilvēku strupceļā, un šķiet gandrīz neiespējami atrast izeju no šādiem prāta un emocionālajiem stāvokļiem. Tieši apzinātības prakse un sevis novērošana palīdz atpazīt šādus disfunkcionālus domāšanas paradumus. Ja mēs varam pamanīt tos mirkļus, kad ieslīgstam “viss ir slikti” domāšanas un emocionālajos paradumos, tad mums parādās iespēja tos mainīt.
Pētījumi par labvēlības praksi apliecina, ka tā: samazina nemieru un trauksmi, samazinās nomāktības un depresijas epizodes, samazinās bažīgas domas, paškritika, domu apspiešana un perfekcionisms, uzlabojās dzīves kvalitāte, pieaug laimes izjūta, pieaug optimisms, viedums, zinātkāre, personīgā iniciatīva, emocionālā inteliģence un iesaistīšanās sociālās attiecībās.
Atsauces: Heffernan, Griffin, McNulty, & Fitzpatrick, 2010; Hollis-Walker & Colosimo, 2011; Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007; Van Dam, Scheppard, Forsyth, & Earleywine, 2011.

Pirmā lekcija "Iekšējais kritiķis"

Šajā lekcijā aplūkosim, kā mūsu pieaugšana un ģimenes apstākļi veido to mūsu personības daļu, ko varam nosaukt par iekšējo kritiķi. Mūsu pieaugšana un socializācija ir neizbēgams process, ko piedzīvo ikviens. Mūsu vērtības un uzskatus par to, kas ir un nav pareizi, mēs mācāmies no vecākiem vai citiem nozīmīgiem cilvēkiem, kuri par mums rūpējas. Tieši šīs attiecības ietekmē to, kā veidosies mūsu personība un kā mēs jutīsimies paši sarunājoties ar sevi. Lekcijā īsi ielūkosimies dažās psiholoģijas teorijās un ar piemēriem raksturosim, kur prātā atrodas tas, ko saucam par iekšējo kritķi. Lekcijas laikā dalīsimies ar zināšanām un praktiskām metodēm, kā mēs paši varam sev palīdzēt.

Otrā lekcija "Kultūru atšķirības un labvēlības prakse"

Reizēm mums pat grūti iedomāties, ka, uzaugot noteiktā sociālajā un kultūrvidē, mēs varam attīstīt uzskatus un domāšanas paradumus, kas vairo nosodījumu pret sevi un nemieru. Lai mēs labāk ieraudzītu sevi un savus paradumus, mēs dalāmies ar piemēriem un stāstiem no citām kultūrām.
Ir diezgan bezjēdzīgi un pat nevēlami cīnīties ar savu iekšējo kritiķi, jo tas var vairot apjukumu un nemieru. Apzinātības prakse piedāvā maigāku un gudrāku pieeju, izrādot pret sevi rūpes, labvēlību un sirsnību. Labvēlības prakse ir vingrinājumi, kurus regulāri praktizējot, var mazināt iekšējā kritiķa radītos izaicinājumus.

Kursa izveidotāji Indra Majore-Dūšele, Mg.Psych, Mg.Ves.Apr. un Sandis K. Dūšelis, Mg.Psych. ir pieredzējuši psihologi-psihoterapeiti un meditētāji ar vairāk kā 20 gadu pieredzi klīniskajā darbā un apzinātības praksē.

Visi audiokursi ir pieejami ar gada abonementu par vienu cenu.

Kļūsti par abonentu

Mēneša abonements

6.99 €

mēnesī

Meditācijas
Lekcijas

Gada abonements

47.99 €

3.99 € / mēn

Meditācijas
Lekcijas

Mūža piekļuve

199 €

viens maksājums

Meditācijas
Lekcijas

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma