Kurss “Pārvaldīt trauksmi, nomāktību un atkarības. Zināšanas par laimi.”

Trauksme, nemiers, bailes, nomāktība, depresija, atkarības, prokrastinēšana… grūti iedomāties mūsdienās vēl izplatītākas psiholoģiskās grūtības, ciešanas ar kurām nākas saskarties mums un mūsu līdzcilvēkiem.
Uz laiku mierinājumu var sniegt tuvi cilvēki, ārsta padoms vai zāles. Kāds ieslīgst alkola un smēķēšanas atkarībā vai bezpalīdzībā, kāds strauji maina dzīvesveidu, maina darbu vai meklē risinājumu jaunās attiecībās. Labi, ja grūtā brīdī ir pieejams psihologa, psihoterapeita vai psihiatra atbalsts. Tomēr ne visiem no mums ir jāpamet darbs, vai ilgstoši jālieto zāles? Ne visiem no mums ir jākrīt izmisumā par to kādi esam. Trauksme, nomāktība un atkarības ir daļa no ļoti ļoti daudzu cilvēku ikdienas un labi iemācīties šīs grūtības pieņemt un pārvaldīt.
Apzinātības prakse noteikti nav panaceja, kas atrisinās visas ar trauksmi, nomaktību un atkarībām saistītās grūtības, tomēt tā ir metodoloģija ar zinātiski pierādītu efektivitāti. Ja jums ir laiks un motivācija pamēģināt un apgūt kaut ko jaunu, tad apzinātības prakse var var kļūt par pagrieziena punktu jūsu dzīvē. Jūs varat iemācīties atrast sevī līdzsvarotu skatu punktu no kura trauksmes, nomāktības un atkarību vētras vairs neliksies tik milzīgi lielas problēmas. Apzinātības prakse nav ātrs risinājums, bet, kad Jūs to apgūsiet, tad spēsiet rast sevī atbalstu arī dzīves grūtākajos brīžos.
Un, kas gan var būt vēl lielāks atalgojums, kā atziņa, ka mēs esam spējuši tikt galā ar savām problēmām? Kursa noslēdzošā nodarbība būs par laimi, kur to meklēt un kā to var mēgināt atrast? Uzreiz var teikt, ka visiem neder viena laimes formula, taču gan apzinātības zinātnē, gan psiholoģijā, gan garīgajās tradīcijās ir apkopotas ļoti daudzas zināšanas un atziņas par laimes meklējumiem. Šo nodarbību esam iecerējuši, kā atsvara punktu pirmajām trīs grūtību pārvarēšanas nodarbībām. Ir labi vismaz zināt, kādas laimes formulas lieto citi un tās pamēģināt. Ja nu mums pašiem arī izdodas piedzīvot lielāku labsajūtu un laimi savā dzīvē?

1. nodarbība “Kā sadraudzēties ar bailēm, raizēm un trauksmi?”
Nemierīgam raksturam ir arī savas stiprās puses. Dzīvnieku pasaulē mēs varam vērot, ka drosmīgākie ātrāk tiek pie barības, bet bailīgākie labāk izvairās no draudiem. Izvairīšanās no riska un sāpēm ir tik dabiska ikvienam no mums. Kopīgi pētīsim, kā rodas un attīstās dažādi ar trauksmi un izvairīšanos saistīti traucējumi un kā apzinātības prakse var palīdzēt tos pārvarēt?
Praktiski. Apgūsim jaunas meditācijas tehnikas trauksmes pārvarēšanai un vingrinājumus gadījumiem, kad trauksmes ir par daudz.

2. nodarbība ”Apzinātības zāles pret nomāktu garastāvokli un depresiju”
Depresija ietver sevī organisma izslēgšanu, nejušanu. Noslēgties, lai nejustu sāpes. Depresija ir emocionālās pieredzes apklusināšana. Apzinātības prakse gluži pretēji aicina ļauties pieredzei. Kā sabalansēt izvairīšanos no nomāktības un tās sajušanu? Ko varam mācīties no skumjām? Apzinātībā balstītā kongnitīvās terapijas pieeja šobrīd pasaulē plaši tiek izmantota nomāktības un depresijas ārstēšanai. Mēģināsim kopīgi paraudzīties uz dažādiem mehānismiem, kā veidojas nomāktība un kā apzinatības prakse var palīdzēt to pārvarēt?
Praktiski: Izpētīsim veidus, kā atgūt iekšēju dzīvīgumu, ja nomāktība jūs ir pārņēmusi un mācīsimies apzinātības prakses tehnikas, kas palīdz to realizēt.

3.nodarbība “Pārvarēt traucējošus paradumus, atkarības”
Visiem no mums ir traucējoši paradumi, ko mēs vēlētos mainīt. Daži no tiem ir salīdzinoši nekaitīgi, kā pārēšanās laiku pa laikam, pārāk bieža viedtālruņa aplūkošana, laika kavēšana sociālajos tīklos vai iekrišana prokrastinēšanā darba dienas vidū. Bet var būt pietiekoši postoši atkarības paradumi, kā piemēram alkoholisms un dažādu citu vielu atkarība, seksuāla un azartspēļu atkarība. Mācīsimies saprast atkarību veidošanos, mūsu motivāciju un apzinātības metodes dažādu atkarību pārvarēšanai. Īpaši pievērsīsim uzmanību atkarībām no informācijas un mobilajām tehnoloģijām.
Praktiski: Mācīsimies apzinātības meditācijas atkarību pārvarēšanai.

4. nodarbība “Apzinātība un zinātne par laimi”
Apzinātības praksei ir būtiska loma laimes izjūtas iepazīšanā un attīstīšanā. Laimes pētnieki apgalvo, ka laime ir prasme, ko mēs varam iemācīties, apgūt un attīstīt. Ieskatīsimies zinātnes atziņās un tajā ko varam mācīties no laimīgiem cilvēkiem?
Ielūkosimies dažās laimes izpētei veltītās pieejās, sākot ar psiholoģiju un noslēdzot ar dažādām garīgajām tradīcijām. Atskatīsimies – cik tad sen cilvēkus nodarbina laime un ko meklējām agrāk. Mēs pastāstīsim par dažādām laimes formulām un jums būs iespēja formulēt savējo.
Praktiski: Mācīsimies apzinātības meditācijas mierpilnu laimes stāvokļu sasniegšanai un to, kā iegūtās atziņas ieviest savā ikdienā?

Kursa vadītāji

Indra Majore-Dūšele (MG.PSYCH., MG.SC.SAL, Supervizore). Psiholoģe, deju un kustību terapeite, RSU pasniedzēja, supervizore un apzinātības trenere. Praktizē apzinātības meditāciju no 1998.gada, un pakāpeniski apzinātības prakses principus un tehnikas integrējusi profesionālajā darbībā - darbā ar klientiem psihologa un psihoterapeita praksē, supervizējot profesionāļus, izglītojot studentus LU un šobrīd RSU.
Sandis K. Dūšelis (MG.PSYCH.) Psihologs ar izglītību ģimenes psihoterapijā, uzņēmējs un apzinātības treneris. Ar apzinātības praksi un citām pieejām stresa mazināšanai nodarbojas kopš 2001. gada. Kopš 2013. gada kopā ar Indru un citiem kolēģiem ir novadījis apzinātības kursus un treniņprogrammas vairāk nekā 1500 stundu apjomā, gan centrā Miervidi, gan arī citos uzņēmumos un organizācijās Latvijā. Šobrīd vada mobilās lietotnes MIERVIDI attīstības projektu.

Mēs aicinām jūs pievienoties šim kursam, ja jums ir motivācija, bet nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai rastu līdzsvaru savā dzīvē – mainītu savus domāšanas, emocionālās reaģēšanas, darba, atpūtas un stresa pārvarēšanas paradumus, vai arī jūs vēlaties, lai meditācijas prakse, cieņpilnas rūpes par sevi un apzinātība kļūtu par jūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Mēs aicinām jūs pievienoties šim kursam, ja jums ir motivācija, bet nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai rastu līdzsvaru savā dzīvē – mainītu savus domāšanas, emocionālās reaģēšanas, darba, atpūtas un stresa pārvarēšanas paradumus, vai arī jūs vēlaties, lai meditācijas prakse, cieņpilnas rūpes par sevi un apzinātība kļūtu par jūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Mūsu kursu dalībnieki bieži atzīst, ka viņi ir ieguvuši:

    Vairāk enerģijas un entuziasma
    Labākas iemaņas relaksēties un atpūsties
    Spēju labāk pārvaldīt savas emocijas
    Ir palielinājusies pašapziņa
    Ir labākas spējas tikt gala ar stresa situācijām
    Labākas koncentrēšanās spējas
    Labāka empātija pret sevi un apkārtējiem
    Prasmi vieglāk pieņemt nomaktību un sliktu garastāvokli
    Spēju labāk organizēt savu darba dienu
    Spēju izmanīgāk klausīties sarunu biedrā
    Ir mazinājusies paškritika
    Labāk pārvalda sevi saspringtās saskarsmes situācijās
    Spēju nesteidzīgi izbaudīt dzīvi

Kā uzrāda virkne zinātnisko pētījumu*, tad ir nepieciešamas vismaz 8 nedēļas nepārtrauktas dalības līdzīgos kursos, lai radītu izmaiņas jūsu nervu sistēmas darbībā, lai piedzīvotu tos labumus, ko Jums var sniegt apzinātības prakse, tāpēc iesakām apmeklēt vismaz divus no četriem apzinātības programmas kursiem.

Apzinātības prakse ir meditācijas principos balstīta metode, kas attīsta prasmes būt klātesošam tagadnes brīdī ar atvērtību un pieņemošu attieksmi.

Apzinātības prakses kurss ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode* fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tas ietver apzinātības meditācijas, psiholoģijas teoriju un pašregulācijas prasmju apguvi – vingrinājumus skaidrākam prātam un dzīvākam ķermenim. Kurss  ir izveidots, lai palīdzētu jums apgūt prasmes tikt galā ar grūtām fiziskām sajūtām (piemēram, sāpēm), emocionālās spriedzes situācijām un garastāvokļa svārstībām, mainīt lietu uztveri, kā arī kultivēt tādus prāta stāvokļus kā prieku, līdzjūtību un pateicību. Prakse var palielināt jūsu pašapziņu un spēku tikt galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem.

*Atsauces: Hōlzel et al, 2011; Tang,2007; Davidson, 2003; Valsh un Shapiro, 2006; Michaela C. Pascoe, David R. Thompson, Zoe M. Jenkins, Chantal F. Ski, 2017; Lazarus et al, 2008; Carter et al, 2005; Tang et al, 2007; Luc, Brefchinsky et al, 2008; Lucarus et al, 2005; Davidson, 2004.

Kā tas praktiski notiks?
Kursā ir 40% teorijas un 60% prakses. Kurss ir veidots tā, lai jūs varētu apgūt apzinātības meditācijas un piedāvāto tematu psiholoģiskos pamatus, ka arī uzsākt regulāru praksi mājās. Katrā nodarbībā jūs apgūsiet vismaz vienu jaunu meditācijas tehniku. Grupas konsultāciju sadaļā būs mūsu vadīta saruna ar katru dalībnieku. Saruna būs brīvprātīga un jums nebūs obligāti jārunā.


Paplašinātās programma

Ietver konsultācijas tiešsaistē un personisku atbalstu katram dalībniekam. Grupas konsultāciju laikā mēs aprunāsimies ar katru dalībnieku par praksi mājās un sniegsim atbalstu un ieteikumus. Grupas konsultācijas notiks pēc katras lekcijas no 20:30 līdz aptuveni 21:15.

 
Nodarbību kavēšana:
Ja Jūs netiekat uz kādu nodarbību, tad lekciju būs iespējams noklausīties konkrētas nodarbības lekcijas audio ierakstu mūsu mājās lapā. Ja esat pieteicies uz pilnu programmu un netiekat uz kādu konsultācijas daļu, tad Jums būs iespēja saņemt 10-15 minūšu attālinātu konsultāciju citā dienā vai atbildi uz jūsu jautājumiem epastā.


Kursu dalības maksa

Jums ir vairākas dalības iespējas:

  • apmeklēt atsevišķu kursu,
  • apmeklēt atsevišķas nodarbības.

Psiholoģiskā atbalsta programma ietver 6 stundas lekcijas tiešsaistē plus mājas darbu materiālus.
Lekciju nodarbības ietver lekciju un mūsu atbildes uz jūsu jautājumiem pēc katras lekcijas. Pēc nodarbības būs izdales materiāli ar lekcijas kopsavilkumu.
Dāvanā tiks iekļauts mobilās lietotnes MIERVIDI 6 mēnešu abonements ar audio vingrinājumiem. Piesakoties uz vairākiem kursiem dāvanas nesummējas.

Atsevišķa kursa (4 lekcijas) cena: 60 eiro

Jūs varat apmeklēt visu programmu vai atsevišķus kursus. Jūs varat apmaksāt katru kursu atsevišķi.

Iesakām izvēlēties lekciju programmu, ja Jums ir vajadzīgas zināšanas, jauna informācija un praktiski instrumenti, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, bet Jums nav nepieciešamas mūsu konsultācijas, kā arī nav nepieciešams dalīties ar savu pieredzi un klausīties citu grupas dalībnieku pieredzē. Ja Jums nav vēlmes piedalīties pilnajā programmā, tad katrā ziņā esam padomājuši arī par to, lai Jums būtu iespēja uzdot jautājumus pēc katras lekcijas un saņemt mūsu ieteikumus, ja mācību procesa laikā radīsies neskaidrības.

Paplašinātā kursa programma ietver 6 stundas lekcijas tiešsaistē un 2-3 stundas grupas konsultācijas.

Grupas konsultācijas notiks pēc katras lekcijas. Pēc nodarbības būs izdales materiāli ar lekcijas kopsavilkumu un vingrinājumu aprakstu studēšanai mājās.
Dāvanā tiks iekļauts mobilās lietotnes MIERVIDI 6 mēnešu abonements ar audio vingrinājumiem. Piesakoties uz vairākiem kursiem dāvanas nesummējas.
Grupas konsultācijas atkarībā no dalībnieku skaita notiks 40-60 minūtes pēc katras lekcijas. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

 
Atsevišķa paplašinātā kursa (4 lekcijas + 4 konsultācijas) cena: 88 eiro

Jūs varat apmeklēt visu programmu vai atsevišķus kursus. Jūs varat apmaksāt katru kursu atsevišķi.

Iesakām izvēlēties pilno programmu, lai Jūs varētu vislabāk parūpēties par sevi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī izmantot grupas darba sniegtās priekšrocības un mūsu konsultācijas. Konsultāciju jeb grupas darba laikā mēs katru dalībnieku izjautāsim par meditācijas praksi mājās un sniegsim atbalstu un ieteikumus tālākai izaugsmei. Iepriekšējo grupu dalībnieki bieži ir teikuši, ka tieši grupas darbs un iespēja dzirdēt citu dalībnieku pieredzi bija ļoti motivējoši, iedvesmojoši un iedrošinoši un tieši tas palīdzēja viņiem pašiem virzīties uz mērķi.


Atsevišķas lekcijas. Šī izvēle ietver 90 minūšu lekciju plus mājas darbu materiālus.
Lekcijā jūs dzirdēsiet teoriju par konkrētu tematu, mācīsieties praktiskus vingrinājumus, kā jums būs iespēja pēc lekcijas uzdot jautājumus un saņemy atbildes. Pēc nodarbības būs izdales materiāli ar lekcijas kopsavilkumu un vingrinājumu aprakstu studēšanai mājās. Dāvanā tiks iekļauts mobilās lietotnes miervidi mēneša abonements audio vingrinājumiem.

Atsevišķas lekcijas cena: 25 eiro

Iesakām izvēlēties atsevišķas lekcijas, ja nevēlaties apmeklēt visu kursu kopumā. Jūs varat izvēlēties sev interesējošos tematus un tiem pieteikties. Ja pēc vienas vai divām nodarbībām izvēlēsieties piedalīties visā kursā, tad arī tāda iespēja pastāv. Katrā ziņā izmēģiniet un iegūstiet labāko, ko šis kurss Jums var sniegt.

Par mājas darbiem

Praktiski vingrinājumi mājās ietvers 10 – 20 minūtes Jūsu laika 6 reizes nedēļā. Šie vingrinājumi nav obligāti, bet ir ieteicami, ja Jūs vēlaties sasniegt pozitīvu rezultātu kursa laikā.

Pieteikuma anketa
Apmeklēšu visas kursa nodarbības
Apmeklēšu atsevišķu nodarbību
Apmeklēšu tikai lekcijas (kursa cena: 60 eiro)
Apmeklēšu lekcijas un grupas konsultācijas (kursa cena: 88 eiro)
Pieteikties

Pasākuma detaļas


Pasākuma sākums

Kategorija

Tiešsaistē

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma