Labbūtības un apzinātības kursi organizācijām

Šajā sadaļā Jūs varat gūt ieskatu semināros, ko mēs esam pasnieguši mūsu klientiem.

Mēs piedāvajam gan īsas prezentācijas konferencēs, gan garākas lekcijas un praktiskus apzinātības un stresa menedžmenta seminārus, kuros iekļauti vingrinājumi darbinieku pašregulācijas un komunikācijas prasmju attīstībai.

Mēs pasniedzam kursus gan klātienē, gan tiešsaistē. Atšķirībā no citiem mācību uzņēmumiem mēs piedavājam nostiprināt semināros apgūtās prasmes ar mobilajā lietotnē iekļautajiem audio vingrinājumiem un audio kursiem.

Kopumā esam izstrādājuši vairāk kā 20 dažāda veida apzinātības seminārus uzņēmumiem un organizācijām. Semināru ilgums viesbiežāk ir 90 minūtes, taču mums ir arī 60 minūšu un 2 līdz 4 stundas garas lekcijas. Katra sadarbība ir īpaša, tāpēc atrakstiet vai piezvaniet mums un mēs sagatavosim jums interesējošo piedāvājumu!


Iepriekš notikušās lekcijas un semināri

Iepazīšanās seminārs plašai mērķa auditorijai “Labbūtība un apzinātības prakse”

Šis seminārs ir piemērots uzņēmuma labbūtības mēnesim un cita veida pasākumiem, kā arī tam, lai darbinieki iepazītos ar apzinātības praksi, labbūtību un stresa vadības principiem kopumā. Īsa un dinamiska lekcija, piemērota vebināram lielām mērķa auditorijām.
Saturs: Apzinātības prakses pamatprincipi. Kas ir apzinātības prakse, kāpēc to praktizēt un kā to darīt? Ievērojamākās apzinātības prakses programmas pasaulē, piemēram, MBSR1, MBCT2. Zinātniskie pētījumi par apzinātības prakses efektivitāti. Autopilots, automātisms personiskajā un profesionālajā darbībā un ar to saistītie riski. Īss ievads par stresu, stresa veidošanās mehānismiem un to, kā apzinātības prakse var palīdzēt pārvarēt stresu. Semināta laikā būs vairāki praktiski vingrinājumi apzinātības praksē, kā arī pastāstīsim par apzinātības prakses ieguvumiem organizācijām un uzņēmumiem.

1  MBSR (Apzinātībā balstīta stresa samazināšana), 1979. gadā ir izveidojis Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts Medical School, 1979.
2 MBCT (Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija), 90-to gadu sākumā izveidoja autoru kolektīvs Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale.

 

Vairāki semināri, kas palīdz strādāt līdzsvarotāk!

“Stresa parvarēšana un nervu sistēmas līdzsvars”

Seminārs palīdzēs dalībniekiem atpazīt stresa izpausmes un ļaus apgūt metodes ar kuru palīdzību var līdzsvarot nervu sistēmu. Zinātnes atziņas par stresa veidošanos un ietekmi uz mūsu veselību. Stresa izpausmes ķermenī un veģetatīvā nervu sistēma. Sasprindzinājums un stress. Apzinātības prakses pielietošana nervu sistēmas iepazīšanā un līdzsvarošanā. Praktiski vingrinājumi kā atjaunot jeb restartēt nervu sistēmas līdzvaru. Piemēram, progresīvā muskuļu relaksācija un ķermeņa apzinātība. Seminārā būs laiks dalībnieku jautājumiem kā arī ieteikumi praksei ikdienā.

“Kā mazināt pārstrādāšanās riskus?”

Semināra mērķis ir veicināt dalībnieku spēju tikt galā ar pārstrādāšanās riskiem.
Pārstrādāšanās jeb “izdegšanas” cēloņi un iespējas tos novērst. Profesionālā “izdegšana”. Kā ar apzinātības palīdzību mazināt enerģijas pārtērēšanu? Nogurums, pārstrādāšanās un tas, ka veicamie pienākumi šķietami nebeidzas, nereti mūs atrauj no tām svarīgajām aktivitātēm, kuras mums palīdz atjaunot spēkus un parūpēties par sevi. Viegla aizkaitināmība ir tikai viena no izdegšanas pazīmēm. Nodarbībā stāstīsim par pārstrādāšanās cēloņiem un iespējām tos novērst. Būs praktiski ieteikumi, kā ieviest atjaunošanās paradumus ikdienā.
Praktiski vingrinājumi: Elpas meditācija, apzinātība kustībā, kā arī īsas apzinātības pauzes dienas laikā. Ikdienas darba paradumu novērošanas kalendārs. Ieteikumi apzinātas darba dienas veicināšanai.


Semināri darbinieku psihoemocionālajai labklājībai un stresa noturībai

“Prāts, emocijas un ķermeņa inteliģence”

Šis ir padziļināts seminārs, kura mēķis ir palīdzēt dalībniekiem saprast un atpazīt, kā domāšana, attieksme un emocijas izpaužas ķermeņa sajūtās. Dalībniekiem būs iespēja apgūt metodes ar kuru palīdzību labāk saprast savu ķermeni, prātu un emocijas.
Mēs viegli pavadām “galvā” tik daudz laika, ka vispār varam aizmirst par to, ka mums ir ķermenis. Mūžīgi kaut ko plānojam, analizējam, pārdomājam un salīdzinām. Neviena no šīm darbībām nav slikta pati par sevi, bet tās viegli var ietekmēt mūsu fizisko un psihisko labsajūtu. Nodarbībā attīstīsim ķermeņa inteliģenci (BQ – ķermeņa uztveres prasmi), stiprināsim iemaņas atpazīt sev raksturīgos diskomforta cēloņus un apgūsim veidus, kā tos mazināt vai novērst. Praktiski vingrinājumi: Ķermeņa skenēšanas meditācija un relaksācija ar elpošanu. Praktiski ieteikumi ātrai stresa mazināšanai.

“Domāšana un prāta līdzsvars”

Semināra mērķis ir mācīt dalībniekiem labāk parvaldīt savu domāšanu.
Prāts nepārtraukti strādā “aiz skatuves”, cenšoties radīt labāko pasaules attēlojumu kāds ir iespējams. Prāta radītais pasaules attēlojums var būt patiess, daļēji patiess vai nepatiess, un to ir grūti izšķirt. Domāšanā varam iestrēgt negatīvos scenārijos, kas rada papildus stresu. Iepazīst un labāk pārvaldīt savu domāšanu ir šīs nodarbības fokuss.  Kas ir automātiskās domāšanas kļūdas un ar tām saistītie izaicinājumi darbā. Domāšana un subjektīvais stress. Pašnovērošana un līdzsvarots prāts. Mentālā inteliģence. Prāta novērošanas vingrinājumi un treniņš. Praktiski vingrinājumi: Skaņu un domu meditācija. Apzināta viedierīču lietošana un informācijas patērēšana.

„Labvēlība, kā psiholoģiskā līdzsvara pamats”

Semināra mērķis ir mācīt dalībniekiem labāk pieņemt sevi un apkārtējos, uzlabot attiecības, kā arī apgūt praktiskas metodes šo mērķu sasniegšanai.
Prasīgums pret sevi un sevis kritizēšana rada trauksmi un nomāktību. Papildus tam ir negatīvās pārliecības, kurās mēdzam iestigt, tāpēc būt atvērtiem un empātiskiem pret sevi un citiem ir ļoti būtiski. Mēs mēdzam sevi šaustīt vai grūtos brīžos iestigt problēmās un norobežoties no visa. Tas reizēm var radīt bezpalīdzības un bezizejas sajūtu. Īpaši svarīgi sākt ar iejūtību pret sevi, jo tas var mazināt paškritiku, kas raksturīga mūsu personībai. Pamazām mēs ieraugām, ka dažas lietas dzīvē ir mazāk svarīgas nekā sākumā mums šķita, un atklājam, ka tās ir vieglāk atlaist un pārstāt pārspīlēti par tām rūpēties. Praktiski vingrinājumi ietvers labvēlības meditāciju un labsajūtas vērošanas kalendāru.


Vairāki semināri komandas sadarbībai un produktīvākam darbam

“Apzinātība darbā, mācībās un sportā. Būt produktīvam.”

Apzināta darba diena sākas ar pamošanos un noslēdzas ar gulētiešanu, tāpēc piedāvāsim idejas, kā apzināti pavadīt darba dienu no rīta līdz vakaram. Natkarīgi no tā vai Jūs strādajat algotu darbu, esat pašnodarbinātais, students vai sportists – apzinātības prakse piedāvā principus, ko ieviest ikdienā, lai mēs paspētu līdzsvaroti sasniegt nospraustos mērķus. Apzinātība tiek plaši praktizēta daudzos vadošajos uzņēmumos pasaulē un arī uzņēmumos Latvijā. Mēs dalīsimies ar savu Latvijas uzņēmumos gūto pieredzi. Izpētīsim vairākas jūsu atziņas, kas gūtas pēc nodarbības “Mazināt izsīkumu un atjaunot prieku” mājas darbu paveikšanas.
Praktiski: Mācīsimies vingrinājumus un apzinātības meditācijas, kas palīdz atjaunot darba sparu un pārvarēt ar darbu saistīto stresu.

“Personiskā varēšana un spēja paskatīties grūtībām acīs”

Kā mēs izturamies pret tām mazajām vai lielajām grūtībām, kas mums atgādina par mūsu ievainojamību? Sastopoties ar grūtībām ir dabiska tendence no tām novērsties, taču šajā nodarbībā mēģināsim apzināti ieskatīties grūtībām acīs. Mācīsimies par psihiskajiem aizsardzības mehānismiem, kas mums neapzināti palīdz izvairīties no grūtībām, kā meklēsim risinājumus situācijās, kad “nervi uzdod” un izvairīties vairs nav iespējams.
Praktiski: Mācīsimies atvērtas uzmanības meditācijas tehnikas, kas mūs stiprina grūtību pārvarēšanā un palīdz audzēt mūsu izturību.

“Dzīves spars - spēja atjaunot spēkus.”

Dzīves spars (resilience) - tā ir mūsu spēja ātri atgūties no grūtībām, spēja adaptēties situācijai.
Pat amerikāņu armijā trenē apzinātību uzskatot to par mentālo fitnesu, kas palīdz attīstīt dzīves sparu jeb pielāgoties mainīgiem apstākļiem, stresa situācijām un palīdz vieglāk tikt galā ar Post Traumatiskā Stresa simptomiem.
Daudz pasaulē tiek runāts par stresa epidēmiju. Dažādās aptaujās ap 80% aptaujāto atzīst, ka viņi darbā regulāri piedzīvo stresu un aptuveni 40% atzīst, ka darbs ir stresors nr.1. viņu dzīvē.
Lekcijā pievērsīsimies jautājumiem, kā uzturēt dzīves spatu un atjaunot spēkus. Dalīsimies ar metodēm, kas palīdz atjaunot dzīves spēku, ka arī izpētīsim vai mēs varam atjaunoties ar apzināta darba palīdzību?
Praktiski: Apzinātības vingrinājumi un citas metodes dzīves spara vairošanai.

“Apzināta komunikācija un attiecības”

Semināra mērķis ir sniegt dalībniekiem iespēju apgūt labākas komunikācijas prasmes, gan darba, gan ikdienas situācijās.
Apzināta komunikācija palīdz veidot konstruktīvu un efektīvu saskarsmi. Reizēm varam pamanīt, ka īsti nesekojam citu cilvēku teiktajam un palaižam garām svarīgu informāciju. Uzmanība, empātija, pieņemšana, atvērtība jaunai pieredzei un redzējumam ir būtiskas kvalitātes, lai izkoptu un uzturētu labas attiecības ar apkārtējiem. Šī semināra mērķis ir uzlabot darbinieku komunikācijas prasmes. Praktisko vingrinājumu vidū būs apzinātas klausīšanās un apzinātas sarunas tehnikas. Tiks organizēts apzināta komunikācijas treniņš darbinieku starpā, kā arī ieteikti mājas darbi apzinātas komunikācijas treniņam.

 

Semināri labsajūtai

“Apzinātība un zinātne par laimi”

Apzinātības praksei ir būtiska loma laimes izjūtas iepazīšanā un attīstīšanā. Laimes pētnieki apgalvo, ka laime ir prasme, ko mēs varam iemācīties, apgūt un attīstīt. Ieskatīsimies zinātnes atziņās un tajā ko varam mācīties no laimīgiem cilvēkiem?
Ielūkosimies dažās laimes izpētei veltītās pieejās, sākot ar psiholoģiju un noslēdzot ar dažādām garīgajām tradīcijām. Atskatīsimies – cik tad sen cilvēkus nodarbina laime un ko meklējām agrāk. Mēs pastāstīsim par dažādām laimes formulām un jums būs iespēja formulēt savējo.
Praktiski: Mācīsimies apzinātības meditācijas mierpilnu laimes stāvokļu sasniegšanai un to, kā iegūtās atziņas ieviest savā ikdienā?

"Apzināta ēšana"

Apzināta ēšana palīdz labāk iepazīt sevi un savus ēšanas paradumus.
Ļoti bieži mēs ēdam nevis tāpēc, ka esam izsalkuši, bet tāpēc, ka jūtamies kaut kā tā… Mēs pat bieži nevaram pateikt, kas ir par iemeslu tam, ka atkal un atkal noķeram sevi pie ledusskapja. Mēs varam sagatavot labu maltīti, bet, kad esam pie galda, tad varam būt aizņemti ar savām domām vai viedierīču aplūkošanu tik tālu, ka nepamanīt, kā īsti garšoja tikko apēstais ēdiens.
Pamanīt un saprast savu izsalkumu ir veids, kā attīstīt veselīgākus ēšanas paradumus un uzlabot savu veselību kopumā. Apzināta ēšana ir iespēja notievēt, bet tas ir tikai neliels ieguvums, tajā ko mēs saucam par veselību un atbilstošām rūpēm par savu ķermeni, prātu un sirdi.

 Bezmaksas vebināri

Mūsu klientu vidū ir:


Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma