Programma "Labbūtība un apzinātības prakse"

Programmu veido četri kursi, kopā tie ietver 16 lekcijas tiešsaistē 24 stundu apjomā, kā arī praktiskus mājas darbus, lekciju izdales materiālus un mobilās lietotnes MIERVIDI abonementu.

Pēc izvēles jūs varat apmeklēt visu izglītības programmu, atsevišķus kursus vai lekcijas.

Ja vēlies iepazīties ar mūsu darbu, tad noskaties iepazīšanās vebināru, ko novadījām Latvijas uzņēmējiem.

 

Pirmais kurss
“Apzinātības prakse veselībai un emocionālajam līdzsvaram”.

4 nodarbības tiešsaistē. Norises datumi: 4.,11.,18. un 25.marts. Laiks: 19:00 – 20:30.

Otrais kurss
“Saprasties ar sevi un citiem. Apzinātas attiecības”.

4 nodarbības tiešsaistē. Norises datumi: 15.,22.,29.aprīlis un 13.maijs. Laiks: 19:00 – 20:30.

Trešais kurss
“Pārvaldīt trauksmi, nomāktību un atkarības. Zināšanas par laimi”.

4 nodarbības tiešsaistē. Norises datumi: 20.,27.maijs, kā arī 3. un 10.jūnijs. Laiks: 19:00 – 20:30.

Ceturtais kurss
“Apzinātība produktīvitātei, darbam un dzīves sparam”.

4 nodarbības tiešsaistē. Norises datumi: 9.,16.,23. un 30.septembris. Laiks: 19:00 – 20:30.

Šajā programmā iekļauta apzinātības prakses metodoloģija ar zinātniski pierādītu efektivitāti t.sk.: personības psiholoģija, meditācijas, relaksācijas vingrinājumi, praktiski sevis izpētes uzdevumi, kā mūsu atbalsts jaunu un veselīgu paradumu ieviešanai.

Šis ir teorētisks un praktisks kurss, par to kā justies labāk un līdzsvarotāk mainīgajā un haotiskajā pasaulē? Kā līdzsvarot domas, emocijas un stresa reakcijas? Kā labāk saprast sevi, otru un attiecības? Kā labāk un prasmīgāk būt attiecībās ar sevi un apkārtējiem? Kā atgūt enerģiju nepametot darbu, veidot līdzsvarotu darba dienu un saglabāt produktivitāti?

Kursa vadītāji

Indra Majore-Dūšele (MG.PSYCH., MG.SC.SAL, Supervizore). Psiholoģe, deju un kustību terapeite, RSU pasniedzēja, supervizore un apzinātības trenere. Praktizē apzinātības meditāciju no 1998.gada, un pakāpeniski apzinātības prakses principus un tehnikas integrējusi profesionālajā darbībā - darbā ar klientiem psihologa un psihoterapeita praksē, supervizējot profesionāļus, izglītojot studentus LU un šobrīd RSU.
Sandis K. Dūšelis (MG.PSYCH.) Psihologs ar izglītību ģimenes psihoterapijā, uzņēmējs un apzinātības treneris. Ar apzinātības praksi un citām pieejām stresa mazināšanai nodarbojas kopš 2001. gada. Kopš 2013. gada kopā ar Indru un citiem kolēģiem ir novadījis apzinātības kursus un treniņprogrammas vairāk nekā 1500 stundu apjomā, gan centrā Miervidi, gan arī citos uzņēmumos un organizācijās Latvijā. Šobrīd vada mobilās lietotnes MIERVIDI attīstības projektu.

Mēs aicinām jūs pievienoties šim kursam, ja jums ir motivācija, bet nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai rastu līdzsvaru savā dzīvē – mainītu savus domāšanas, emocionālās reaģēšanas, darba, atpūtas un stresa pārvarēšanas paradumus, vai arī jūs vēlaties, lai meditācijas prakse, cieņpilnas rūpes par sevi un apzinātība kļūtu par jūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Mēs aicinām jūs pievienoties šim kursam, ja jums ir motivācija, bet nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai rastu līdzsvaru savā dzīvē – mainītu savus domāšanas, emocionālās reaģēšanas, darba, atpūtas un stresa pārvarēšanas paradumus, vai arī jūs vēlaties, lai meditācijas prakse, cieņpilnas rūpes par sevi un apzinātība kļūtu par jūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Mūsu kursu dalībnieki bieži atzīst, ka viņi ir ieguvuši:

 • Vairāk enerģijas un entuziasma
 • Labākas iemaņas relaksēties un atpūsties
 • Spēju labāk pārvaldīt savas emocijas
 • Ir palielinājusies pašapziņa
 • Ir labākas spējas tikt gala ar stresa situācijām
 • Labākas koncentrēšanās spējas
 • Labāka empātija pret sevi un apkārtējiem
 • Prasmi vieglāk pieņemt nomaktību un sliktu garastāvokli
 • Spēju labāk organizēt savu darba dienu
 • Spēju izmanīgāk klausīties sarunu biedrā
 • Ir mazinājusies paškritika
 • Labāk pārvalda sevi saspringtās saskarsmes situācijās
 • Spēju nesteidzīgi izbaudīt dzīvi

Kā uzrāda virkne zinātnisko pētījumu*, tad ir nepieciešamas vismaz 8 nedēļas nepārtrauktas dalības līdzīgos kursos, lai radītu izmaiņas jūsu nervu sistēmas darbībā, lai piedzīvotu tos labumus, ko Jums var sniegt apzinātības prakse, tāpēc iesakām apmeklēt vismaz divus no četriem apzinātības programmas kursiem.

Apzinātības prakse ir meditācijas principos balstīta metode, kas attīsta prasmes būt klātesošam tagadnes brīdī ar atvērtību un pieņemošu attieksmi.

Apzinātības prakses kurss ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode* fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tas ietver apzinātības meditācijas, psiholoģijas teoriju un pašregulācijas prasmju apguvi – vingrinājumus skaidrākam prātam un dzīvākam ķermenim. Kurss  ir izveidots, lai palīdzētu jums apgūt prasmes tikt galā ar grūtām fiziskām sajūtām (piemēram, sāpēm), emocionālās spriedzes situācijām un garastāvokļa svārstībām, mainīt lietu uztveri, kā arī kultivēt tādus prāta stāvokļus kā prieku, līdzjūtību un pateicību. Prakse var palielināt jūsu pašapziņu un spēku tikt galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem.

*Atsauces: Hōlzel et al, 2011; Tang,2007; Davidson, 2003; Valsh un Shapiro, 2006; Michaela C. Pascoe, David R. Thompson, Zoe M. Jenkins, Chantal F. Ski, 2017; Lazarus et al, 2008; Carter et al, 2005; Tang et al, 2007; Luc, Brefchinsky et al, 2008; Lucarus et al, 2005; Davidson, 2004.

Kā tas praktiski notiks?
Kursā ir 40% teorijas un 60% prakses. Kurss ir veidots tā, lai jūs varētu apgūt apzinātības meditācijas un piedāvāto tematu psiholoģiskos pamatus, ka arī uzsākt regulāru praksi mājās. Katrā nodarbībā jūs apgūsiet vismaz vienu jaunu meditācijas tehniku. Grupas konsultāciju sadaļā būs mūsu vadīta saruna ar katru dalībnieku. Saruna būs brīvprātīga un jums nebūs obligāti jārunā.


Paplašinātās programma

Ietver konsultācijas tiešsaistē un personisku atbalstu katram dalībniekam. Grupas konsultāciju laikā mēs aprunāsimies ar katru dalībnieku par praksi mājās un sniegsim atbalstu un ieteikumus. Grupas konsultācijas notiks pēc katras lekcijas no 20:30 līdz aptuveni 21:15.

 
Nodarbību kavēšana:
Ja Jūs netiekat uz kādu nodarbību, tad lekciju būs iespējams noklausīties konkrētas nodarbības lekcijas audio ierakstu mūsu mājās lapā. Ja esat pieteicies uz pilnu programmu un netiekat uz kādu konsultācijas daļu, tad Jums būs iespēja saņemt 10-15 minūšu attālinātu konsultāciju citā dienā vai atbildi uz jūsu jautājumiem epastā.

Kursu dalības maksa:
Jums ir vairākas dalības iespējas:

 1. apmeklēt visu programmu,
 2. apmeklēt atsevišķu kursu,
 3. apmeklēt atsevišķas nodarbības.

 

Psiholoģiskā atbalsta programma ietver 24 stundas lekcijas tiešsaistē plus mājas darbu materiālus.
Lekciju nodarbības ietver lekciju un mūsu atbildes uz jūsu jautājumiem pēc katras lekcijas. Pēc nodarbības būs izdales materiāli ar lekcijas kopsavilkumu.
Tiks iekļauts mobilās lietotnes MIERVIDI gada abonements ar audio vingrinājumiem.

 • Programmas (16 lekcijas) cena: 240 eiro
 • Atsevišķa kursa (4 lekcijas) cena: 60 eiro

Jūs varat apmeklēt visu programmu vai atsevišķus kursus. Jūs varat apmaksāt katru kursu atsevišķi.

Iesakām izvēlēties lekciju programmu, ja Jums ir vajadzīgas zināšanas, jauna informācija un praktiski instrumenti, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, bet Jums nav nepieciešamas mūsu konsultācijas, kā arī nav nepieciešams dalīties ar savu pieredzi un klausīties citu grupas dalībnieku pieredzē. Ja Jums nav vēlmes piedalīties pilnajā programmā, tad katrā ziņā esam padomājuši arī par to, lai Jums būtu iespēja uzdot jautājumus pēc katras lekcijas un saņemt mūsu ieteikumus, ja mācību procesa laikā radīsies neskaidrības.

Paplašinātā kursa programma ietver 24 stundas lekcijas tiešsaistē un 12 stundas grupas konsultācijas. 

Grupas konsultācijas notiks pēc katras lekcijas. Pēc nodarbības būs izdales materiāli ar lekcijas kopsavilkumu un vingrinājumu aprakstu studēšanai mājās.
Tiks iekļauts mobilās lietotnes MIERVIDI gada abonements ar audio vingrinājumiem. Tiem, kas apmeklēs visus 4 kursus abonementā tiks iekļautas arī lekcijas.
Grupas konsultācijas atkarībā no dalībnieku skaita notiks 40-60 minūtes pēc katras lekcijas. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

 • Paplašinātās programmas (16 lekcijas + 16 grupas konsultācijas) cena: 352 eiro
 • Atsevišķa paplašinātā kursa (4 lekcijas + 4 konsultācijas) cena: 88 eiro

Jūs varat apmeklēt visu programmu vai atsevišķus kursus. Jūs varat apmaksāt katru kursu atsevišķi.

Iesakām izvēlēties pilno programmu, lai Jūs varētu vislabāk parūpēties par sevi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī izmantot grupas darba sniegtās priekšrocības un mūsu konsultācijas. Konsultāciju jeb grupas darba laikā mēs katru dalībnieku izjautāsim par meditācijas praksi mājās un sniegsim atbalstu un ieteikumus tālākai izaugsmei. Iepriekšējo grupu dalībnieki bieži ir teikuši, ka tieši grupas darbs un iespēja dzirdēt citu dalībnieku pieredzi bija ļoti motivējoši, iedvesmojoši un iedrošinoši un tieši tas palīdzēja viņiem pašiem virzīties uz mērķi.

 

Atsevišķas lekcijas. Šī izvēle ietver 90 minūšu lekciju plus mājas darbu materiālus.
Lekcijā jūs dzirdēsiet teoriju par konkrētu tematu, mācīsieties praktiskus vingrinājumus, kā jums būs iespēja pēc lekcijas uzdot jautājumus un saņemy atbildes. Pēc nodarbības būs izdales materiāli ar lekcijas kopsavilkumu un vingrinājumu aprakstu studēšanai mājās. Tiks iekļauts mobilās lietotnes miervidi mēneša abonements audio vingrinājumiem.

 • Atsevišķas lekcijas cena: 25 eiro

Iesakām izvēlēties atsevišķas lekcijas, ja nevēlaties apmeklēt visu kursu kopumā. Jūs varat izvēlēties sev interesējošos tematus un tiem pieteikties. Ja pēc vienas vai divām nodarbībām izvēlēsieties piedalīties visā kursā, tad arī tāda iespēja pastāv. Katrā ziņā izmēģiniet un iegūstiet labāko, ko šis kurss Jums var sniegt.

Par mājas darbiem

Praktiski vingrinājumi mājās ietvers 10 – 20 minūtes Jūsu laika 6 reizes nedēļā. Šie vingrinājumi nav obligāti, bet ir ieteicami, ja Jūs vēlaties sasniegt pozitīvu rezultātu kursa laikā.

Informācija tiem, kas ir apmeklējuši apzinātības prakses pamatkursu.

Atsevišķās nodarbībās informācija atkārtosies, bet katrā lekcijā būs arī jauna informācija. Ja vēlaties piedalīties, tad atrakstiet mums un mēs Jums palīdzēsim piemeklēt vislabāko risinājumu. Bijušo kursu dalībniekiem arī piedāvājam 20% atlaidi dalības maksai.

Pieteikuma anketa
Pirmo kursu
Otro kursu
Trešo kursu
Ceturto kursu
Apmeklēšu tikai lekcijas (kursa cena: 60 eiro)
Apmeklēšu lekcijas un grupas konsultācijas (kursa cena: 88 eiro)
Pieteikties

Pasākuma detaļas


Pasākumu norises laiki

09. septembris, 19:00 16. septembris, 19:00 23. septembris, 19:00 30. septembris, 19:00

Kategorija

Tiešsaistē

Centra pakalpojumi

Psihologs un psihoterapeitsDeju un kustību terapijaVizuāli plastiskā mākslas terapijaPrivātuma politika un datu apstrāde

Par mobilo lietotni

Projekta izveidošanaLietošanas noteikumiLietotnes privātuma politika un datu apstrāde

Labdarības projekti

Atbalsts skolām

Kontakti

KontaktiPar mumsTelpu noma